Green Care koulutukset: aloituspaketti koiralle ja ohjaajalle

50,00  / varausmaksu, loppu maksetaan koulutuspäivänä

Green Care Aloituspaketti koiralle ja koiranohjaajalle:

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat kasvatus-, sosiaali- tai terveysaloilla ja haaveilevat saavansa tulevaisuudessa omasta koirastaan työkaverin. Pohjaamme koulutuksen Green Care menetelmiin, joissa luonto-, eläimet-, puutarha ja maatilalähtöisyys ovat tärkeinä elementteinä tuottamassa hyvinvointia.

Koulutuksessa avaamme tarkemmin osallistujille että millaisia ominaisuuksia työtä tekevä koira tarvitsee ja millaisia ominaisuuksia sillä ei tulisi olla. Millaisiin olosuhteisiin koiran tulisi tottua ja miten ohjaajan tulisi työparinsa työkykyä ylläpitää. Käytännössä harjoittelemme koiran ja ohjaajan peruskouluttamisen taitoja sekä testaamme osallistuvien koirien ominaisuuksia erilaisissa työtilanteita muistuttavissa tehtävissä, joten pelkkään keskusteluun ei tämä koulutus jää. Pohdimme myös sitä että mikä voisi olla esteenä koiran työssä käymiselle ja millaisiin yllätyksiin tulisi etukäteen varautua. Koulutuksessa tuodaan esiin myös millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota kun koiran käyttöä työparina lähtee esittelemään esimiehelle ja työyhteisölle.

20 paikkaa jäljellä

X