Showing all 6 results

Green Care

Luonto ja eläimet ovat olennainen osa ammatillista ja vastuullista Green Care toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua. Aisti ja Tunne Oy haluaa tarjota sinulle tavoitteellista palvelua, jonka avulla luomme toimivan vuorovaikutussuhteen sekä hankimme keskinäistä luottamusta vahvistavia yhteisiä kokemuksia. Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää kuntoutuksen tukena. Haluamme auttaa sinua jaksamaan työssäsi, pitää yllä toimintakykyäsi ja tarjota mahdollisuus kokemukselliseen oppimiseen.

X